Monday, May 24, 2010

šta mi se to lepi za jastuk

otisci snova na jastucima štampani u tehnici sito štampe.


dream sequence


"dream sequence" je sekvenca jednog mog sna koji sam animairala.

"Dream sequence" is a sequence of one of my dream that I was animated.