Monday, May 24, 2010

šta mi se to lepi za jastuk

otisci snova na jastucima štampani u tehnici sito štampe.